Natuur begraven

Per 1 mei 2019 heeft het bestuur van de stichting het besluit genomen om reserveringen op de natuurbegraafplaats uitsluitend aan te bieden voor inwoners van Haaksbergen. Voor traditioneel begraven, urn bijzetting en as verstrooiing verandert er niets.

Een oude traditie

Natuur begraven is relatief nieuw in Nederland, al gaat de geschiedenis hiervan vele eeuwen terug. Frankrijk en Engeland kennen dit fenomeen al langer. Maar ook in ons land krijgen mensen steeds meer behoefte aan deze eigentijdse en duurzame vorm van begraven. De overledene krijgt een laatste rustplaats in een natuurlijke omgeving en wordt opgenomen door de natuur. Daarom zijn er op een natuurbegraafplaats doorgaans geen graftekens te vinden, behoudens een houten boomschijf met inscriptie. De overledene wordt begraven of bijgezet in een houten kist of lemen urn.

Natuurlijk begraven

De natuurbegraafplaats bevindt zich op een bosachtig gedeelte, wat hier speciaal voor is bestemd, met natuurlijke begroeiing, zoals eiken, dennen, hulst en bijzondere grassen. De vogels, eekhoorns en konijnen voelen zich hier thuis. De graven liggen aan natuurlijke paden, in de graven kunnen één of twee personen begraven worden of urn(en) worden bijgezet.

De graven zijn voor onbepaalde tijd, ze worden niet geruimd. Zo hebben nabestaanden geen zorg over onderhoud en verlenging van grafrechten. De stichting zorgt voor het beheer en onderhoud van de natuurbegraafplaats. In principe wordt dit gedeelte zoveel mogelijk met rust gelaten en mag de natuur zijn gang gaan. De begraafplaats is overdag tussen 8.00 uur en zonsondergang vrij toegankelijk voor bezoekers.

Een plekje kiezen

Als u wilt kunt u nu al een plaats kiezen, voor één of twee personen, bijvoorbeeld onder een mooie boom, of een plaats in de opgaande of ondergaande zon. Deze plaats wordt dan gemarkeerd met een kleine boomschijf zonder tekst. De exacte locatie van een natuurgraf is altijd terug te vinden, omdat de GPS coördinaten worden vastgelegd.

Regels voor natuurbegraven

Bij Stichting Protestantse Begraafplaats in Haaksbergen is Natuur begraven meer dan begraven op een mooie plek in de natuur. Dit vraagt om weloverwogen materiaalkeuzes die niet alleen zo min mogelijk milieubelastend, maar ook afbreekbaar zijn. Dat geldt voor zowel het materiaal van de kist, urn, lijkwade of mand, als voor de kleding van de overledene. Download hier de regels.

Gedenkteken

Een graf wordt alleen gemarkeerd met een door de stichting geleverde boomschijf met inscriptie. Als de boomstam is vergaan, kan de stichting (tegen vergoeding) een nieuwe leveren. Een ander soort gedenkteken/grafbedekking is niet toegestaan.

Materialen t.b.v. de uitvaart

De kleding van de overledene is zoveel mogelijk van natuurlijk, afbreekbaar materiaal zoals biologisch katoen, linnen, zijde, jute e.a. De kist is van afbreekbaar materiaal, zoals onbehandelde inheemse houtsoorten, wilgentenen, bamboe of een ander goed alternatief. Een asbus is van afbreekbaar materiaal zoals ongebakken klei, karton of papier-maché. Een bril of sieraden dienen voor de begrafenis verwijderd te worden. Uitwendige of afneembare prothesen mogen niet mee begraven worden.

Algemene bepalingen

Een graf wordt ingemeten volgens een driehoeksmeting, waarna de coördinaten worden omgezet in GPS. De graflocatie wordt vervolgens vastgelegd in de grafakte. Bloemen en andere attributen die meekomen met de uitvaart worden na 3 weken door de vrijwilligers van de begraafplaats verwijderd. Ook grafversieringen anders dan de houten boomschijf (zoals beplanting, vaasjes, steentjes, lantaarns, kerstgrafstukken en andere bloemstukken ) worden door de vrijwilligers van de begraafplaats verwijderd. Op het gedeelte voor natuurbegraven mag niets geplant, gezaaid of verplaatst worden. Het branden van kaarsen (in welke vorm dan ook) en/of olielampen is verboden.